Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på 331 SKV VETERANFORENINGRegisterutskrift gjelder: 331 SKV VETERANFORENING

Organisasjonsnummer: 914736145

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 18.07.2024 kl. 07:15

Det er ingen oppføringer på 331 SKV VETERANFORENING.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.