Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på BERGANS NORWAY ASRegisterutskrift gjelder: BERGANS NORWAY AS

Organisasjonsnummer: 916293569

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 18.07.2024 kl. 07:03

Det er 4 oppføringer på BERGANS NORWAY AS.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

31.08.2022

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

BERGANS NORWAY AS
Organisasjonsnummer: 916‌ 293‌ 569
Hagaløkkveien 13
1383 ASKER
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

DNB BANK ASA
Organisasjonsnummer: 984‌ 851‌ 006
Dronning Eufemias gate 30
0191 OSLO
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

 • Fordringer: I sin helhet, slik det er til enhver tid
  Avtalen omfatter krav/fordringer den næringsdrivende har og får

Krav:

Pantsettelse av enkle pengekrav i næringsvirksomheten

Beløp:

 • NOK2420000000
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

31.08.2022

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

BERGANS NORWAY AS
Organisasjonsnummer: 916‌ 293‌ 569
Hagaløkkveien 13
1383 ASKER
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

DNB BANK ASA
Organisasjonsnummer: 984‌ 851‌ 006
Dronning Eufemias gate 30
0191 OSLO
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

 • Varelager: I sin helhet, slik det er til enhver tid

Beløp:

 • NOK2420000000
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

11.06.2024 kl. 21:00

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

BERGANS NORWAY AS
Organisasjonsnummer: 916‌ 293‌ 569
Hagaløkkveien 13
1383 ASKER
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

O.N. Sunde A/S
Organisasjonsnummer: 945‌ 819‌ 898
Bryggegata 3
0250 OSLO
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

 • Varelager: I sin helhet, slik det er til enhver tid

Beløp:

 • NOK150000000
Påtegning

PåtegningTilleggsinformasjon om allerede registrerte opplysninger

 • Prioritetsvikelse: Pantet skal ha delt 2. prioritet med varelagerpant til fordel for Gjelsten Holding AS, org.nr. 979 580 193, stort NOK 150.000.000,- og datert 7/6-2024.
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

11.06.2024 kl. 21:00

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

BERGANS NORWAY AS
Organisasjonsnummer: 916‌ 293‌ 569
Hagaløkkveien 13
1383 ASKER
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

GJELSTEN HOLDING AS
Organisasjonsnummer: 979‌ 580‌ 193
Stranden 11
0250 OSLO
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

 • Varelager: I sin helhet, slik det er til enhver tid

Beløp:

 • NOK150000000
Påtegning

PåtegningTilleggsinformasjon om allerede registrerte opplysninger

 • Prioritetsvikelse: Pantet skal ha delt 2. prioritet med varelagerpant til fordel for O.N. Sunde A/S, org.nr. 945 819 898, stort NOK 150.000.000,- og datert 7/6-2024.