Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på BUSKERUD ANTIRUST ASRegisterutskrift gjelder: BUSKERUD ANTIRUST AS

Organisasjonsnummer: 918342931

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 18.07.2024 kl. 06:39

Det er 3 oppføringer på BUSKERUD ANTIRUST AS.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

05.04.2017

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

BUSKERUD ANTIRUST AS
Organisasjonsnummer: 918‌ 342‌ 931
Øvre Eikervei 83A
3048 DRAMMEN
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

DNB BANK ASA
Organisasjonsnummer: 984‌ 851‌ 006
Dronning Eufemias gate 30
0191 OSLO
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

  • Fordringer: I sin helhet, slik det er til enhver tid
    Avtalen omfatter krav/fordringer den næringsdrivende har og får

Krav:

Pantsettelse av enkle pengekrav i næringsvirksomheten

Beløp:

  • NOK1000000
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

05.04.2017

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

BUSKERUD ANTIRUST AS
Organisasjonsnummer: 918‌ 342‌ 931
Øvre Eikervei 83A
3048 DRAMMEN
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

DNB BANK ASA
Organisasjonsnummer: 984‌ 851‌ 006
Dronning Eufemias gate 30
0191 OSLO
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

  • Driftstilbehør: I sin helhet, slik det er til enhver tid

Beløp:

  • NOK1000000
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

05.04.2017

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

BUSKERUD ANTIRUST AS
Organisasjonsnummer: 918‌ 342‌ 931
Øvre Eikervei 83A
3048 DRAMMEN
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

DNB BANK ASA
Organisasjonsnummer: 984‌ 851‌ 006
Dronning Eufemias gate 30
0191 OSLO
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

  • Varelager: I sin helhet, slik det er til enhver tid

Beløp:

  • NOK1000000