Søk


Velg språk



Heftelser og andre rettsstiftelser på WG PLASTSVEIS ASRegisterutskrift gjelder: WG PLASTSVEIS AS

Organisasjonsnummer: 924489464

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 18.07.2024 kl. 05:50

Det er 4 oppføringer på WG PLASTSVEIS AS.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

29.10.2021

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst

Leietaker:

WG PLASTSVEIS AS
Organisasjonsnummer: 924‌ 489‌ 464
Våleveien 27
3083 HOLMESTRAND

Eier:

NORDEA FINANCE EQUIPMENT AS
Organisasjonsnummer: 987‌ 664‌ 398
Essendrops gate 7
0368 OSLO
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

  • Registrert motorvogn: DY 2747
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

01.11.2021

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

WG PLASTSVEIS AS
Organisasjonsnummer: 924‌ 489‌ 464
Våleveien 27
3083 HOLMESTRAND
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

SANTANDER CONSUMER BANK AS
Organisasjonsnummer: 983‌ 521‌ 592
Strandveien 18
1366 LYSAKER
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

  • Registrert motorvogn: US 10913

Krav:

Lån som tredjeperson har gitt kjøperen

Beløp:

  • NOK212000
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

11.07.2023

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

WG PLASTSVEIS AS
Organisasjonsnummer: 924‌ 489‌ 464
Våleveien 27
3083 HOLMESTRAND
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

SANTANDER CONSUMER BANK AS
Organisasjonsnummer: 983‌ 521‌ 592
Strandveien 18
1366 LYSAKER
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

  • Registrert motorvogn: AS 62677

Krav:

Lån som tredjeperson har gitt kjøperen

Beløp:

  • NOK536500
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

29.05.2024 kl. 14:10

Rettsstiftelsen er:

Registrert
Tidspunkt for åpning av konkurs

Tidspunkt for åpning av konkursTidspunkt for avgjørelse

29.05.2024
Konkursdebitor

KonkursdebitorPerson eller virksomhet som er konkurs

WG PLASTSVEIS AS
Organisasjonsnummer: 924‌ 489‌ 464
Våleveien 27
3083 HOLMESTRAND
Bostyrer

BostyrerFysisk person som blir oppnevnt av tingretten for å administrere et konkursbo

Adv. Øivind Rief Armo