Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på NORGES FOTBALLFORBUNDRegisterutskrift gjelder: NORGES FOTBALLFORBUND

Organisasjonsnummer: 963460449

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 18.07.2024 kl. 05:47

Det er ingen oppføringer på NORGES FOTBALLFORBUND.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.