Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på LILLESTRØM SPORTSKLUBBRegisterutskrift gjelder: LILLESTRØM SPORTSKLUBB

Organisasjonsnummer: 967732311

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 18.07.2024 kl. 06:46

Det er ingen oppføringer på LILLESTRØM SPORTSKLUBB.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.