Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på VETERINÆRINSTITUTTETRegisterutskrift gjelder: VETERINÆRINSTITUTTET

Organisasjonsnummer: 970955623

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 18.07.2024 kl. 07:35

Det er ingen oppføringer på VETERINÆRINSTITUTTET.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.