Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på SPORTSKLUBBEN VIDARRegisterutskrift gjelder: SPORTSKLUBBEN VIDAR

Organisasjonsnummer: 971022213

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 18.07.2024 kl. 06:09

Det er ingen oppføringer på SPORTSKLUBBEN VIDAR.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.