Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNINGRegisterutskrift gjelder: DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING

Organisasjonsnummer: 971574747

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 18.07.2024 kl. 07:42

Det er ingen oppføringer på DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.