Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på NYNORSK KULTURSENTRUM, MUSEA FOR SKRIFTKULTURRegisterutskrift gjelder: NYNORSK KULTURSENTRUM, MUSEA FOR SKRIFTKULTUR

Organisasjonsnummer: 976013263

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 18.07.2024 kl. 06:43

Det er ingen oppføringer på NYNORSK KULTURSENTRUM, MUSEA FOR SKRIFTKULTUR.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.