Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på ERNST & YOUNG ASRegisterutskrift gjelder: ERNST & YOUNG AS

Organisasjonsnummer: 976389387

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 14.06.2024 kl. 18:00

Det er 1 oppføring på ERNST & YOUNG AS.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

06.06.2024 kl. 11:03

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

ERNST & YOUNG AS
Organisasjonsnummer: 976‌ 389‌ 387
Stortorvet 7
0155 OSLO
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA
Organisasjonsnummer: 937‌ 895‌ 321
Christen Tranes gate 35
4007 STAVANGER
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

  • Fordringer: I sin helhet, slik det er til enhver tid
    Avtalen omfatter krav/fordringer den næringsdrivende har og får

Krav:

Pantsettelse av enkle pengekrav i næringsvirksomheten

Beløp:

  • NOK1000000000