Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på DRAMMENS MUSEUM FOR KUNST OG KULTURHISTORIE FYLKESMUSEUM OG GALLERI FOR BUSKERUDRegisterutskrift gjelder: DRAMMENS MUSEUM FOR KUNST OG KULTURHISTORIE FYLKESMUSEUM OG GALLERI FOR BUSKERUD

Organisasjonsnummer: 977326982

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 18.07.2024 kl. 07:44

Det er ingen oppføringer på DRAMMENS MUSEUM FOR KUNST OG KULTURHISTORIE FYLKESMUSEUM OG GALLERI FOR BUSKERUD.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.