Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på DELOITTE ASRegisterutskrift gjelder: DELOITTE AS

Organisasjonsnummer: 980211282

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 21.05.2024 kl. 05:41

Det er 1 oppføring på DELOITTE AS.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

24.10.2008

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

DELOITTE AS
Organisasjonsnummer: 980‌ 211‌ 282
Dronning Eufemias gate 14
0191 OSLO
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

DNB BANK ASA
Organisasjonsnummer: 984‌ 851‌ 006
Dronning Eufemias gate 30
0191 OSLO
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

  • Fordringer: I sin helhet, slik det er til enhver tid
    Avtalen omfatter krav/fordringer den næringsdrivende har og får

Krav:

Pantsettelse av enkle pengekrav i næringsvirksomheten

Beløp:

  • NOK200000000