Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på NORSK KRITIKERLAGRegisterutskrift gjelder: NORSK KRITIKERLAG

Organisasjonsnummer: 980527514

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 18.07.2024 kl. 08:03

Det er ingen oppføringer på NORSK KRITIKERLAG.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.