Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på ECOONLINE ASRegisterutskrift gjelder: ECOONLINE AS

Organisasjonsnummer: 982263700

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 18.07.2024 kl. 06:28

Det er 10 oppføringer på ECOONLINE AS.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

27.05.2016

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

ECOONLINE AS
Organisasjonsnummer: 982‌ 263‌ 700
Grev Wedels gate 1
3111 TØNSBERG
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

DNB BANK ASA
Organisasjonsnummer: 984‌ 851‌ 006
Dronning Eufemias gate 30
0191 OSLO
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

 • Fordringer: I sin helhet, slik det er til enhver tid
  Avtalen omfatter krav/fordringer den næringsdrivende har og får

Krav:

Pantsettelse av enkle pengekrav i næringsvirksomheten

Beløp:

 • NOK15000000
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

27.05.2016

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

ECOONLINE AS
Organisasjonsnummer: 982‌ 263‌ 700
Grev Wedels gate 1
3111 TØNSBERG
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

DNB BANK ASA
Organisasjonsnummer: 984‌ 851‌ 006
Dronning Eufemias gate 30
0191 OSLO
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

 • Driftstilbehør: I sin helhet, slik det er til enhver tid

Beløp:

 • NOK15000000
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

28.03.2018

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

ECOONLINE AS
Organisasjonsnummer: 982‌ 263‌ 700
Grev Wedels gate 1
3111 TØNSBERG
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

DNB BANK ASA
Organisasjonsnummer: 984‌ 851‌ 006
Dronning Eufemias gate 30
0191 OSLO
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

 • Fordringer: I sin helhet, slik det er til enhver tid
  Avtalen omfatter krav/fordringer den næringsdrivende har og får

Krav:

Pantsettelse av enkle pengekrav i næringsvirksomheten

Beløp:

 • NOK5000000
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

28.03.2018

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

ECOONLINE AS
Organisasjonsnummer: 982‌ 263‌ 700
Grev Wedels gate 1
3111 TØNSBERG
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

DNB BANK ASA
Organisasjonsnummer: 984‌ 851‌ 006
Dronning Eufemias gate 30
0191 OSLO
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

 • Driftstilbehør: I sin helhet, slik det er til enhver tid

Beløp:

 • NOK5000000
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

09.07.2018

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

ECOONLINE AS
Organisasjonsnummer: 982‌ 263‌ 700
Grev Wedels gate 1
3111 TØNSBERG
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

 • Varelager: I sin helhet, slik det er til enhver tid

Beløp:

 • EUR180000000
 • SEK600000000
Påtegning

PåtegningTilleggsinformasjon om allerede registrerte opplysninger

 • Beløpet ble forhøyet 29.11.2021
 • Beløpet ble forhøyet 02.07.2020
 • Panthaver: Ture Invest AB
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

09.07.2018

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

ECOONLINE AS
Organisasjonsnummer: 982‌ 263‌ 700
Grev Wedels gate 1
3111 TØNSBERG
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

 • Driftstilbehør: I sin helhet, slik det er til enhver tid

Beløp:

 • EUR180000000
 • SEK600000000
Påtegning

PåtegningTilleggsinformasjon om allerede registrerte opplysninger

 • Beløpet ble forhøyet 29.11.2021
 • Beløpet ble forhøyet 02.07.2020
 • Panthaver: Ture Invest AB
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

09.07.2018

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

ECOONLINE AS
Organisasjonsnummer: 982‌ 263‌ 700
Grev Wedels gate 1
3111 TØNSBERG
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

 • Fordringer: I sin helhet, slik det er til enhver tid
  Avtalen omfatter krav/fordringer den næringsdrivende har og får

Krav:

Pantsettelse av enkle pengekrav i næringsvirksomheten

Beløp:

 • EUR180000000
 • SEK600000000
Påtegning

PåtegningTilleggsinformasjon om allerede registrerte opplysninger

 • Beløpet ble forhøyet 29.11.2021
 • Beløpet ble forhøyet 02.07.2020
 • Panthaver: Ture Invest AB, Grev Turegatan 7, 11446 Stockholm, Sverige
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

25.10.2022

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

ECOONLINE AS
Organisasjonsnummer: 982‌ 263‌ 700
Grev Wedels gate 1
3111 TØNSBERG
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

 • Driftstilbehør: I sin helhet, slik det er til enhver tid

Beløp:

 • EUR270000000
Påtegning

PåtegningTilleggsinformasjon om allerede registrerte opplysninger

 • Panthaver: Sixth Street Specialty Lending Europe II Advisors Ltd c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309 Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

25.10.2022

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

ECOONLINE AS
Organisasjonsnummer: 982‌ 263‌ 700
Grev Wedels gate 1
3111 TØNSBERG
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

 • Fordringer: I sin helhet, slik det er til enhver tid
  Avtalen omfatter krav/fordringer den næringsdrivende har og får

Krav:

Pantsettelse av enkle pengekrav i næringsvirksomheten

Beløp:

 • EUR270000000
Påtegning

PåtegningTilleggsinformasjon om allerede registrerte opplysninger

 • Panthaver: Sixth Street Specialty Lending Europe II Advisors Ltd c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309 Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

25.10.2022

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

ECOONLINE AS
Organisasjonsnummer: 982‌ 263‌ 700
Grev Wedels gate 1
3111 TØNSBERG
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

 • Varelager: I sin helhet, slik det er til enhver tid

Beløp:

 • EUR270000000
Påtegning

PåtegningTilleggsinformasjon om allerede registrerte opplysninger

 • Panthaver: Sixth Street Specialty Lending Europe II Advisors Ltd c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309 Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands