Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på DIGITALISERINGSDIREKTORATETRegisterutskrift gjelder: DIGITALISERINGSDIREKTORATET

Organisasjonsnummer: 991825827

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 21.05.2024 kl. 06:18

Det er ingen oppføringer på DIGITALISERINGSDIREKTORATET.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.