Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på AJOENSEMBLERegisterutskrift gjelder: AJOENSEMBLE

Organisasjonsnummer: 998334144

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 18.07.2024 kl. 07:38

Det er ingen oppføringer på AJOENSEMBLE.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.