Søk


Velg språkHeftelser og andre rettsstiftelser på E-REVISJON ASRegisterutskrift gjelder: E-REVISJON AS

Organisasjonsnummer: 999201016

Opplysninger fra Løsøreregisteret, 18.07.2024 kl. 07:06

Det er 1 oppføring på E-REVISJON AS.

Intet til utlegg

Intet til utleggBeslutning gjort av namsmyndighet om at det ikke finnes formuesgoder hos den saksøkte som det kan tas utlegg i

vises ikke i oversikten.
Innkomsttidspunkt

InnkomsttidspunktTidspunkt da melding kom inn til tinglysing eller registrering

30.10.2017

Rettsstiftelsen er:

Tinglyst
Pantsetter

PantsetterForpliktede i en avtale om pant

E-REVISJON AS
Organisasjonsnummer: 999‌ 201‌ 016
Storgata 108A
2615 LILLEHAMMER
Panthaver

PanthaverRettighetshaver i en avtale om pant

SVEA FINANS NUF
Organisasjonsnummer: 986‌ 346‌ 422
Formuesgode

FormuesgodeVerdier som kan gjøres om til penger ved utleie, salg og lignende

  • Fordringer: I sin helhet, slik det er til enhver tid
    Avtalen omfatter krav/fordringer den næringsdrivende har og får

Krav:

Pantsettelse av enkle pengekrav i næringsvirksomheten

Beløp:

  • NOK1000000